fbpx

Cursus: Gezonde Zelfliefde

Een cursus van acht dagdelen

Voor mensen die ‘Gezonde Zelfliefde’ in de praktijk willen leren brengen en die tegelijkertijd kennis willen maken met Zijnsoriëntatie. Het is niet nodig om ervaring te hebben met meditatie of Zijnsoriëntatie.

Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het zijnsgeoriënteerde pad van levenskunst. Het is liefde voor jezelf op een gezonde, niet-neurotische manier.
Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude overlevingspatronen die ons opgetrokken en onrustig maken, en die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Hierdoor verliezen we onze innerlijke rust, evenwicht en gevoel van verbinding.

In de cursus oefenen we met het doorbreken van die overlevingspatronen. We richten ons rechtstreeks op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Gezonde zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn.

In de cursus leer je je aandacht om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

Door gezonde zelfliefde te beoefenen en te trainen word je presenter en liefdevoller naar jezelf en anderen. Doordat je meer gaat rusten in je eigen basis word je onafhankelijker, minder opgehangen aan omstandigheden (relaties, ervaringen, dingen). Je staat losser en kunt daardoor helderder zien. Hierdoor ontwikkel je spontane compassie en een heldere, liefdevolle betrokkenheid naar alles en iedereen.

Werkvormen zijn: meditatie, energiewerk, visualisatie en bewustzijnsoefeningen. De focus ligt op het fysiek-energetisch ervaren van je Zijnsaard en leren rusten in je basis.

 

Zie meer video’s over Gezonde Zelfliefde; klik hier.

 


 

Opzet van de cursus Gezonde Zelfliefde

De cursus bestaat uit acht dagdelen waarin je het volgende leert:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn;
  • liefdevolle en open aandacht te geven aan waar je bent en hoe je bent;
  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding);
  • je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte en warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf;
  • je eigen basale goedheid kennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties;
  • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet.

 

Door Gezonde Zelfliefde te beoefenen en trainen word je presenter en liefdevoller, naar jezelf en anderen. Doordat je meer gaat rusten in je eigen basis, word je onafhankelijker, minder opgehangen aan ervaringen, aan dingen, aan relaties. Je staat losser, vrijer en kunt daardoor helderder zien. Je ontwikkelt hierdoor spontane compassie en liefdevolle, heldere betrokkenheid bij alles en iedereen.

 


 

Cursuslocaties

De cursus is ontwikkeld door de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ), in nauwe samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door leraren Zijnsoriëntatie die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe. De cursus wordt gegeven op diverse locaties in Nederland en België.

gezonde zelfliefde helpt je een gelukkiger leven te leiden