fbpx

Meditatie

Meditatie

Meditatie, de kunst van ‘rusten in Zijn’, is een subtiele en krachtige methode om je aandacht thuis te brengen in jouw wezensaard. Je leert om je geest tot rust te brengen en je te richten op Gewaar-Zijn zelf, de basale openheid van je wezen, die aanwezig is in alle gewaarwordingen.

Doordat je energie en aandacht niet langer verloren raken in het grijpen naar alle ervaringen kunnen deze terugvloeien naar de basis en wordt de aanwezigheid van Gewaar-Zijn versterkt en gevoed. De dynamische kracht van Gewaar-Zijn gaat dan manifesteren als wonderschone Spiritkwaliteiten als Liefde, Helderheid en Gelukzaligheid. Wanneer je hierbij weet te blijven, zonder deze te fixeren, gaat Gewaar-Zijn zelf de meditatie overnemen en kun je de inspanning van jouw kant loslaten. Dan rust je als Gewaar-Zijn en verwijl je in je non-duale verlichte aard, een stralende, heilige openheid. Hier word je herboren als een Zijnswezen, een ‘kind van God’, heel en geschiedenisloos. Dit is Vrijheid, en vanuit hier kun je gaan ‘doen wat je wilt’.

In de opbouw van zijnsgeoriënteerde meditatie onderscheiden we zeven verschillende fasen, die helder beschreven staan in het boek Zitten in Zijn van Hans Knibbe en die ook aan bod komen in de meditatiecursus Zijnsgeoriënteerde meditatie. Aansluitend hierop is er een reeks van ondersteunende video’s, waarbij per video één van de fasen belicht wordt. Deze instructieve video’s vind je hieronder.


Video’s over Zijnsgeoriënteerde meditatie

Introductie bij de video’s over Zijnsgeoriënteerde meditatie

Hans Knibbe geeft een toelichting op zijn werkwijze en een globale schets van alle fasen van de Zijnsgeoriënteerde meditatie, als opmaat naar het bekijken van de video’s.

1. Meditatie in beweging

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase neem je, al bewegend, lichaamssensaties als onderwerp van aandacht. Je leert je aandacht te verruimen naar de ruimte waarin de sensaties plaatsvinden. Je verdiept de ontspanning, maakt contact met Spiritkwaliteiten en leert die expanderen.

2. Zithouding

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase bouw je je bouw je lichaam op volgens de zeven punten van Vairocana: je zit gegrond en gevoelsrijk – alsof je verlicht bent.

3. Motivatie Zijnsgeörienteerde Meditatie

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase herinner je je waarom je mediteert en je richt je op de hoogste motivatie: de herinnering aan je verlichte aard wekt de verlichte zienswijze op.

4. Afstemmen op het Huis van Zijn en de Gestalte

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase treed je in contact met de boodschappers van verlichting: je verschuift je perspectief naar de Spiritdimensie, die jou introduceert in de ruimte en lichtheid van je Spiritaard.

5A. Stil verwijlen

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase beoefen je de kunst van onafgeleid-aanwezig-zijn-bij-het-onderwerp-van-keuze: je geest wordt rustig, minder uithuizig en je bent wakker en present.

5B. Aanvullende instructies stil verwijlen

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase beoefen je de kunst van onafgeleid-aanwezig-zijn-bij-het-onderwerp-van-keuze: je geest wordt rustig, minder uithuizig en je bent wakker en present.

6. Aandacht richten naar Gewaar-Zijn zelf

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase keer je de zoeker om van ervaring naar het waarnemend vermogen zelf: je let niet meer op wát je waarneemt, maar dát je waarneemt.

7. Rusten als Gewaar-Zijn

De fasen van Zijnsgeoriënteerde meditatie in beeld gebracht. In deze fase mediteer je niet meer óp Gewaar-Zijn, je ontspant niet meer ín Gewaar-Zijn, je bént Gewaar-Zijn: je ontwaakt tot je verlichte aard.

verlichting is het pad van herkenning, niet van ervaring

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 5x per jaar.