fbpx

Kringritueel​

Jaarlijks ritueel rondom intreden en uittreden

Voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond en die voldoen aan de voorwaarden.

Het Kringritueel is een jaarlijks terugkerend ritueel dat bestaat uit het uittrederitueel en het intrederitueel. Je deelname aan de kring is op die manier een jaarlijks genomen besluit, (steeds) voor de periode van één jaar. Naast intreders en uittreders zijn ook getuigen van harte welkom om bij dit ritueel aanwezig te zijn. Op zaterdag 9 september 2023 is het eerstvolgende Kringritueel.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Zijnskring bedraagt € 50,-. Met dit bedrag worden de Studiedagen, het Kringritueel en de Kringrelatiedag bekostigd.

De Zijnskring heeft een eigen website. Daar vind je meer informatie over de Zijnskring en het Kringritueel.

Praktische informatie schooljaar 2023-2024

Kringritueel
Voor intreders, uittreders en getuigen

Datum:
za 9 september 2023

Tijd:
van 13.00 tot 17.00 uur

Organisatie:
Zijnskring

Locatie:
Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42 te Bilthoven

je komt thuis als je jezelf nergens meer in onderbrengt