fbpx

Kringritueel​

Jaarlijks ritueel rondom intreden en uittreden

Voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond en die voldoen aan de voorwaarden.

Het Kringritueel is een jaarlijks terugkerend ritueel dat bestaat uit het uittrederitueel en het intrederitueel. Je deelname aan de kring is op die manier een jaarlijks genomen besluit, (steeds) voor de periode van één jaar. Naast intreders en uittreders zijn ook getuigen van harte welkom om bij dit ritueel aanwezig te zijn. Op zaterdag 9 september 2023 is het eerstvolgende Kringritueel.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Zijnskring bedraagt € 50,-. Met dit bedrag worden de Studiedagen, het Kringritueel en de Kringrelatiedag bekostigd.

De Zijnskring heeft een eigen website. Daar vind je meer informatie over de Zijnskring en het Kringritueel.

Kringritueel - live aanwezigheid

Natuurlijk nodigen we allen die uittreden en intreden ‘met ster’ uit om live aanwezig te zijn bij het Kringritueel. Het belang van live deelname willen we graag blijven benadrukken.

Er zal ook een online verbinding zijn. Wij gaan er wel van uit (als cirkel rituelen) dat online deelname alleen wenselijk/nodig is in geval van noodzaak/overmacht. Deze mogelijkheid is voornamelijk bedoeld voor onze oudere en/of zieke Kringleden.

Getuigen zijn natuurlijk van harte welkom!

Praktische informatie schooljaar 2023-2024

Kringritueel
Voor intreders, uittreders en getuigen

Datum:
za 9 september 2023

Tijd:
van 13.00 tot 17.00 uur

Organisatie:
Zijnskring

Locatie:
Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42 te Bilthoven

je komt thuis als je jezelf nergens meer in onderbrengt