fbpx

activiteiten op
de School voor Zijnsoriëntatie

Komende activiteiten op de School voor Zijnsoriëntatie

24 augustus 2024 | Utrecht

De Kringintroductiedag is bedoeld voor studenten die overwegen in te treden in de Zijnskring. Nieuwe intreders krijgen de gelegenheid om alle facetten van hun motivatie om in te treden te onderzoeken.

De deelname aan de Kringintroductiedag wordt door de Kringcommissie van harte aanbevolen.

29 t/m 31 augustus 2024 | Utrecht

Leven vanuit Vrijheid

In deze driedaagse Introductieworkshop maak je kennis met Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijzen, zoals meditatie in beweging en zitmeditatie, het vinden van de vrije contactpositie en de visualisatie van het huis van Zijn en de Zijnsouders.

Start: 6 september 2024 | Online

De indertijd zeer geliefde meditatie-in-beweging avonden door Hans Knibbe komen weer terug, nu in online vorm zodat iedereen dit vanuit huis kan volgen.

7 sept 2024 | Bilthoven

Het Kringritueel is een jaarlijks terugkerend ritueel dat bestaat uit het uittrederitueel en het intrederitueel. Je deelname aan de kring is op die manier een jaarlijks genomen besluit, (steeds) voor de periode van één jaar.

sept & okt 2024 | Utrecht

Groep 1C start op 20 sep 2024
Groep 1D start op 18 okt 2024

De Zijnstraining is de basistraining van het zijnsgeoriënteerde pad van levenskunst. In deze training leer je jezelf diepgaand kennen, zowel in je open, verlichte Spiritaard als in de verwarde aannames en patronen die voortkomen uit je geschiedenis.

Za 5 t/m do 10 oktober 2024 | Frandeux

In oktober 2024 start de tweejarige Leergang ‘Oorspronkelijke vrijheid’. Hierin biedt Hans Knibbe, op basis van zijn kennis en inzichten in Dzogchen, een stapsgewijze integrale training aan van zicht, beoefening en integratie.

als je rijkdom zoekt, creëer je armoede