fbpx

ZIJN abonnementen

Abonnementen

ZIJN verschijnt 2x per jaar, in juni en december    Abonnementen lopen per kalenderjaar.

Kies hieronder uit een abonnement. 

Zijn tijdschrift jaarabonnement

ZIJN Compleet

2 nummers per jaar in de bus en digitaal in een bladerbare onlineversie. Én toegang tot alle nummers van de afgelopen 30 jaar, inclusief handig trefwoordenregister op thema.

€ 24,50 per jaar 
Inclusief verzendkosten

Zijn tijdschrift 63

ZIJN Print

2 nummers per jaar in de bus.

 

 

 

€ 19,50 per jaar
Inclusief verzendkosten

ZIJN Digitaal

2 nummers per jaar in een bladerbare onlineversie

 

 

€ 14,50 per jaar
Downloadbaar

Zijn tijdschrift jaarabonnement

Zijn Compleet

2 nummers per jaar in de bus en digitaal in een bladerbare onlineversie. Én toegang tot alle nummers van de afgelopen 30 jaar, ínclusief handig trefwoordenregister op thema.

€ 24,50 per jaar 
Inclusief verzendkosten

Zijn tijdschrift 63

Zijn Print

2 nummers per jaar in de bus.

€ 19,50 per jaar
Inclusief verzendkosten

 

Zijn Digitaal

2 nummers per jaar in een bladerbare onlineversie

€ 14,50 per jaar
Downloadbaar

Betaling

Betaling geschiedt bij voorkeur per automatische incasso en anders per bankoverschrijving. Bij bankoverschrijving geldt een toeslag van    € 3,00 administratiekosten. Inning van het abonnementsgeld vindt jaarlijks plaats.

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementen lopen per kalenderjaar. Elk jaar ontvang je het juninummer en het decembernummer. De abonnementsperiode bedraagt tenminste een jaar. Zonder wederopzegging worden abonnementen na het eerste jaar omgezet in een jaarabonnement voor onbepaalde tijd.

Verhuizing

Wanneer je gaat verhuizen, ontvangen wij graag de nieuwe adresgegevens bij het secretariaat (schriftelijk of per e-mail):

Vermeld in de correspondentie zowel het oude als het nieuwe adres en vermeld per welke ingangsdatum je het blad op het nieuwe adres wilt ontvangen.

Opzeggen

Het jaarabonnement, dat per kalenderjaar loopt, dient voor 1 november te worden opgezegd bij het secretariaat. 

Vermeld bij opzegging altijd je naam en het adres waarop ZIJN wordt bezorgd.

Opzeggingen worden onzerzijds per e-mail bevestigd. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met een jaar.

verlichting is het pad van herkenning, niet van ervaring