fbpx

Bestuur & organisatie

Zijnsoriëntatie vormgeven in onze wijze van organiseren

De School voor Zijnsoriëntatie is een levendige organisatie die haar visie niet alleen uitdraagt, maar ook zelf vormgeeft in haar wijze van organiseren en samenwerken. In de school streven we congruentie na van spirituele leiding en zakelijke leiding, waarbij de organisatorische en zakelijke kant ondersteunend is aan de spirituele doelstellingen en koers van de school. Als non-profit organisatie zetten wij ons in om Zijnsoriëntatie toegankelijk te maken voor iedereen die zijn of haar leven wil vormgeven vanuit inspiratie, vanuit verlichting. Daarbij werken wij nauw samen met onder andere de Zijnskring, Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie en Stichting Zijnsoriëntatie en zorgen wij voor een stevig fundament van onze organisatie. Eventuele winsten die voortvloeien uit ons aanbod laten wij terugvloeien naar het verder uitdragen van onze visie en naar de Zijnsgeoriënteerde gemeenschap.

Algemeen bestuur School voor Zijnsoriëntatie

Het algemeen bestuur van de School voor Zijnsoriëntatie draagt zorg voor het beleid van de school, zowel spiritueel als organisatiekundig. Het bestuur bestaat uit vijf leden die allen op verschillende wijzen betrokken zijn bij de school: Hans Knibbe (spiritueel leider), Iene van Oijen (hoofd opleiding), Famke van Halteren (leraar/dagelijks bestuur), Annet Posthuma (leraar/dagelijks bestuur) en Willem Sinke (ondernemer, Zijnsgeoriënteerd padloper).

Secretariaat School voor Zijnsoriëntatie​

Het secretariaat van de School voor Zijnsoriëntatie bestaat uit drie medewerkers: Herma Hoekman (bureaucoördinator), Petra Suk (administratieve en secretariële ondersteuning) en Ans Roest (projectassistent).

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie