fbpx

resultaten onderzoek

Resultaten onderzoek

Onder de studenten van de school is wetenschappelijk onderzoek gedaan (2012) naar de effecten van Zijnsoriëntatie. Dit onderzoek gaf antwoord op vragen als: Wat levert Zijnsoriëntatie je op? Word je er gelukkiger van? Neemt de kwaliteit van je leven toe? De resultaten van het onderzoek zijn verheugend en geven een positief beeld.

  • Al na één jaar beoordelen studenten hun leven als beter dan voor ze met Zijnsoriëntatie begonnen. Ze zijn meer tevreden over hun leven. Deze toename zet zich door de jaren voort: hoe gevorderder je bent, hoe groter je tevredenheid is over je leven. Het merendeel van de studenten geeft aan dat Zijnsoriëntatie hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Zoals een studente zei: “Dit is het beste dat me overkomen is”.
  • Naarmate studenten langer met Zijnsoriëntatie bezig zijn, voelen ze zich beter, vrijer en gelukkiger. Ze voelen zich minder eenzaam en meer verbonden met anderen. Ze zijn zich meer bewust van negatieve gevoelens, maar hebben er tegelijkertijd minder last van. Deze gevoelens zijn steeds minder bepalend voor hun levensgeluk.
  • Ze ervaren hun leven als zinvoller en hebben meer zelfvertrouwen. Ze ervaren een basaal gevoel van goedheid in zichzelf. De rijkdom en heelheid van wie ze ten diepste zijn wordt voelbaar en meer en meer de grondtoon van hun leven.

Deze resultaten bevestigen wat wij bij veel studenten zien en wat zij ons vertellen.

Wil je meer lezen over het onderzoek? Op de website van Stichting Zijnsoriëntatie vind je meer informatie over het onderzoek: de opzet, de resultaten en publicaties over het onderzoek.

alles ontstaat vanuit openheid, bestaat als openheid
en lost op in openheid