fbpx

Tarieven / Prijsbeleid

Prijsbeleid School voor Zijnsoriëntatie

“Het is onze diepste wens dat Zijnsoriëntatie de wereld ten goede komt” 

Het is onze wens om onze Pad-cultuur samen te ondersteunen. Het bestuur en de leraren zetten zich onder andere in voor de hoge kwaliteit van de trainingen en doen, naast hun betaalde werk, veel vrijwilligerswerk voor de school. We hopen dat onze studenten ook willen bijdragen – wat overigens velen al doen – in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het geven van donaties ten behoeve van mensen met lage inkomens. Zo creëren we met elkaar een Pad-cultuur waarin we gevend zijn naar elkaar, die we samen dragen en tot bloei laten komen.

Jongeren

Sinds een aantal jaren hebben jongeren – met een speciaal aanbod voor jongvolwassenen – al een bijzondere plek in de school.
Het tarief voor dit aanbod is lager om Zijnsoriëntatie ook toegankelijk te houden voor jongvolwassenen.

Tegemoetkoming in trainingskosten / Laag inkomen

Studenten met een laag inkomen die deel willen nemen aan de Leergangen/Retraites kunnen bij hun inschrijving kiezen voor het tarief voor mensen met een laag inkomen. Let op: dit geldt dus uitsluitend voor de Leergangen en Retraites – en dus niet voor de Zijnstraining of het overige aanbod.

De School voor Zijnsoriëntatie hanteert hierbij de volgende inkomensgrenzen:

  • alleenstaanden met een bruto inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 24.075,-
  • samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 32.675,-

De School voor Zijnsoriëntatie kan, om welke reden dan ook, vragen om de inkomensgegevens ter bevestiging te overleggen.

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie