fbpx

Intellectueel eigendom, (les)materialen en copyright

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van Zijnsoriëntatie rust bij Hans Knibbe. Hans Knibbe is de grondlegger van Zijnsoriëntatie en oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie. Al het (les)materiaal van de School voor Zijnsoriëntatie dat ontwikkeld is door de leraren aan de school valt onder zijn autorisatie.

Eigendomsrecht (les)materiaal

Het (les)materiaal dat ontwikkeld is in opdracht van de School voor Zijnsoriëntatie is in eigendom van de School voor Zijnsoriëntatie (onder toezicht van Hans Knibbe). Zonder voorafgaande toestemming van de School voor Zijnsoriëntatie is het de auteurs, de leraren Zijnsoriëntatie, studenten, deelnemers en ieder ander niet toegestaan dit werk te publiceren en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan het betreffende programma (workshops/ cursussen/trainingen/opleidingen/enz.).

Copyright

Het copyright op alle (les)materialen, hand-outs, video’s, transcripten, beeldmateriaal, logo, keurmerk, enz. ligt bij de School voor Zijnsoriëntatie. Alle materialen die de student/deelnemer ontvangt of ter beschikking krijgt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik t.b.v. studie en/of practise. Het is niet toegestaan om deze materialen te delen met derden of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zónder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de School voor Zijnsoriëntatie (onder toezicht van Hans Knibbe).

Geluidsopnames trainingen en sessies

Er is in de school een traditie gegroeid om sessies en trainingen op te nemen. Opnames van de trainingen/opleidingen/retraites worden verzorgd door de School voor Zijnsoriëntatie. Het opnemen van sessies is de verantwoordelijkheid van de student zelf. Alle opgenomen bestanden – zowel door de school als door de student/deelnemer zelf – zijn alleen voor eigen gebruik, ter ondersteuning van de studie en/of de practise. Het is niet toegestaan om deze bestanden te delen met derden.

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie