fbpx

wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie?

Zijnsoriëntatie is een pad van levenskunst, ontwikkeld door Hans Knibbe, oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie. Met Zijnsoriëntatie bedoelen we letterlijk: je oriënteren op Zijn, de altijd aanwezige gronddimensie van het bestaan. Alles wat bestaat is een vorm van Zijn. Wanneer je je dat bewust bent, raak je contactvol aanwezig in het Nu. De mallemolen van streven en vermijden, die altijd naar toekomst of verleden wijst, heeft je niet langer in de greep. Het is net alsof je uit een vernauwing stapt en opeens in een open ruimte staat. Deze open ruimte van Zijn blijkt intrinsiek vrij te zijn van al je patronen, gevoelens en gedachten. Je komt in contact met inspiratie, kracht en levenslust.

Hans Knibbe over Zijnsoriëntatie

Hans Knibbe verwoordt zijn inspiratie als volgt:

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard, onze Zijnsgrond. Deze Zijnsgrond is grotendeels vergeten geraakt in ons dagelijks bewustzijn. Toch zijn er momenten waarop de uitstraling van deze grote schat kenbaar wordt. Bijvoorbeeld wanneer we ontroerd zijn door schoonheid. Of wanneer we overstijgende liefde en opofferingsgezindheid ervaren. Of wanneer we door een goed gesprek openheid ervaren. Op zulke momenten zijn we even vrij van het benauwde, beperkte en voorspelbare stramien van ons gewoonte-zelf. We overstijgen onszelf en proeven bestaansmogelijkheden die veel ruimer, inspirerender en creatiever zijn. En gek genoeg voelen deze momenten ook heel vertrouwd. We weten: zo ben ik eigenlijk bedoeld. We zijn thuisgekomen in onze Zijnsaard. Deze uitzonderlijke momenten kunnen een spoor achterlaten. We hebben nu weet van een vrijheid, natuurlijkheid, ruimte en moeiteloosheid die ons normale gewoontegedrag armoedig en beperkt doet lijken. We kunnen het hierbij laten, onze zegeningen tellen en hopen dat zo’n ervaring zich nog eens voordoet. We kunnen ook gedreven raken om deze kwaliteiten meer plek te geven in ons leven en het wezenlijk te verdiepen en te verrijken.”

Eigentijds pad van verlichte levenskunst

De school biedt een eigentijds pad van verlichte levenskunst dat je zonder haast kunt volgen en dat toegesneden is op de moderne westerse mens.
Het is de specialiteit van Zijnsoriëntatie om de meditatieve training van ‘rusten in Zijn’ te verbinden met dieptepsychologische begeleiding. Deze verbinding maakt integratie van de Rijkdom van je geest in het leven van alledag mogelijk.

We vatten onze benadering samen met ‘rust in Zijn en doe wat je wilt’.
Het ‘rusten in Zijn’ leer je in de diverse meditatievormen die we in de school aanbieden. Wanneer de oorspronkelijke openheid van Zijn doorbreekt, ben je niet langer bepaald door de mentale en energetische begrenzingen die je gewoonlijk aanbrengt. In de zo ontstane ruimte en helderheid verschijnen spontaan je inherente Zijnskwaliteiten als liefde, compassie, kracht en wijsheid.

Om te ‘doen wat je wilt’ moet je jezelf los weten te maken van je historisch bepaalde identiteit, gewoontes, psyche patronen enzovoort. Dat vraagt moed om allerlei onbekende en daardoor bedreigende delen van jezelf te leren kennen. En het vraagt moed om nieuwe stappen in je leven te zetten die in overeenstemming zijn met wie je hebt ontdekt te zijn. Dat is een veeleisend individuatieproces wat wij als een onmisbaar onderdeel van een modern spiritueel pad zien.

Om te zorgen dat je niet je neurotische patronen herhaalt in ‘rusten in Zijn en doen wat je wilt’, is persoonlijk begeleiding onmisbaar. In de respectvolle en geduldige persoonlijke begeleiding die wij aanbieden kunnen de schuwe, weggeschrokken delen van jou naar de oppervlakte komen en hervind je daar je verbinding met je medemens. Je neurotische afweer laat los en je ervaart een ongekunstelde, persoonlijke en spontaan sociale aanwezigheid. Zo leer je aanwezig te zijn op de voorheen teruggetrokken plekken in jouw psyche. Dat maakt je rusten in Zijn nabij en het doen wat je wilt vreugdevol.

Rusten in Zijn en doen wat je wilt is diepgaand en groots. Om dit mogelijk te maken, achten wij het noodzakelijk dat je dit doet in de context van een ‘pad’. Het pad is de ruimte waarbinnen je jouw weg loopt, samen met je mede padlopers, volgens de principes van Zijnsoriëntatie zoals die door je leraren worden aangeboden. De pad ruimte is de vormgeving van het besef van de altijd gegeven onderlinge verbondenheid en biedt daarmee de psychologische en spirituele condities om dit op alle lagen van je wezen te herkennen.

Naar boven

Leerruimtes

In de verschillende retraites en trainingen worden ook allerlei psychologische onderzoekssituaties gecreëerd waarin de student aan den lijve kan gaan ervaren hoe zijn geest werkt.

De student wordt uitgenodigd een onderzoekshouding aan te nemen naar wat hij ervaart en te verkennen hoe die ervaring samenhangt met zijn aannames die hij in het ‘huis van de ouders’ heeft opgebouwd. Vaak ontdekt de student dan dat wat hij dacht ‘objectief waar’ te zijn in feite een creatie van zijn eigen geest is.

Er kunnen allerlei psychologische en spirituele thema’s als onderwerp van verkenning genomen worden. Dit onderzoek wordt ook ervaringsmatig vormgegeven door het in beeld te zetten met kussentjes, te visualiseren, uit te spelen enzovoort. Zie hiervoor bijvoorbeeld de video’s ‘Acceptatie van verlies’ en ‘Methodiek optiekverhoging’.

Ook studie vormt een belangrijk onderdeel van het pad. De student krijgt leesopdrachten ter voorbereiding van de workshops en retraites.

De studenten komen ook zonder leraar in kleiner (regionaal) verband bij elkaar om te delen hoe het hen vergaat en het geleerde verder te oefenen.

Alles bij elkaar schept het pad van Zijnsoriëntatie zo een persoonlijke, nabije en intensieve leersituatie voor de student.

Naar boven

Bekijk ons aanbod

Gemeenschap

In de loop van afgelopen decennia is er een bloeiende gemeenschap van zijnsgeoriënteerde padlopers ontstaan.

Als je een spiritueel pad loopt zijn -naast de leraar en de leer- spirituele vrienden onmisbaar. Niet alleen om met elkaar de inspiratie wakker te houden in zelfgeleide groepen, maar ook om elkaar te ondersteunen bij de (psychologische) hobbels die een pad lopen met zich meebrengt. Een grote groep van de gemeenschap heeft zich georganiseerd in de Zijnskring.

Los daarvan is er een bloeiende gemeenschap van honderden mensen die gecommitteerd zijn aan het pad van Zijnsoriëntatie. Zij blijven leergangen, retraites en workshops bij de school volgen, praktiseren met elkaar in kleine groepjes, doen bij tijd en wijle individuele zittingen of nemen aan een padbegeleidingsgroep deel. Daaromheen is een nog grotere kring van ex-studenten die zich verbonden weten met Zijnsoriëntatie en de inspiratie hiervan op hun eigen wijze vormgeven in hun leven.

De door de school opgeleide leraren Zijnsoriëntatie vormen op hun beurt ook een kring van studenten om zich heen die daarmee ook deel worden van de grote gemeenschap van Zijnsoriëntatie.
Het besef deel te zijn van deze gemeenschap werkt voor onze studenten aanmoedigend, verruimend en verwarmend. We zien het als een wezenlijk onderdeel van ons pad.

Naar boven

Film Thuiskomen

Een film over het leven en het werk van Hans Knibbe, oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie, najaar 2018. Productie, camera en regie Pat van Boeckel.

Naar boven

alles ontstaat vanuit openheid, bestaat als openheid
en lost op in openheid

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 5x per jaar.