fbpx

Wijze van betalen

Facturatie

  • Je ontvangt 2 maanden voor aanvang van het aanbod een factuur.
  • Indien het aanbod start binnen 2 maanden na je inschrijving, ontvang je de factuur binnen een paar dagen na je inschrijving.
  • Bij een inschrijving voor het volgende schooljaar ontvang je de factuur in september van dat schooljaar (onze schooljaren lopen van
    1 september t/m 31 augustus).

 

Standaard betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

 

Betalingsregelingen

In overleg met het secretariaat van de school is het mogelijk om voor de opleiding of de leergangen een betalingsregeling te treffen. Geef direct bij je inschrijving per mail aan dat je gebruik wilt maken van de betalingsregeling. Je betaalt dan:

  • de 1e helft binnen 30 dagen na de factuurdatum;
  • de 2e helft in januari van datzelfde schooljaar.

 

In een enkel geval kan het dagelijks bestuur van de school besluiten om een persoonlijke betaalafspraak te maken. Dit geldt alleen bij bijzondere omstandigheden. Wanneer je denkt dat jij hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangen we graag van jou een schriftelijke motivatie waarom je een persoonlijke betaalafspraak wenst. Naast deze motivatie schrijf je een voorstel van welke termijnen voor jou haalbaar zijn. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de eerste termijn wordt voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum;
  • betaling is in maximaal gelijke 4 termijnen;
  • de laatste termijn moet uiterlijk in maart van het betreffende schooljaar voldaan zijn.

 

Het dagelijks bestuur besluit op basis van jouw motivatie en voorstel of er voor jou een aparte betaalafspraak komt.

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie