fbpx

Privacybeleid (AVG)

Privacyverklaring School voor Zijnsoriëntatie

Hieronder een samenvatting van onze privacyverklaring. Een uitgebreide Privacyverklaring is op te vragen via info@zijnsorientatie.nl.

I. Privacyverklaring m.b.t. ons aanbod

Zorgvuldige omgang met persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens

Alle informatie die studenten/deelnemers ons verstrekken, blijft binnen onze organisatie. Onze leraren, padbegeleiders, supervisoren en andere medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht en hebben daartoe een verklaring ondertekend. Ook onze studenten/deelnemers zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met (persoonlijke) informatie die zij verkrijgen over hun medestudenten tijdens het (groeps)programma.

Geen dossiervorming op de school

Voor ons complete aanbod geldt dat wij geen dossiers onderhouden van onze studenten/deelnemers. Binnen de Zijnstraining en de Opleiding houden de studenten zelf hun dossiers bij, die zij ter inzage overhandigen aan de leraar van de groep.

Praktische informatie delen met de groep

De deelnemerslijst met praktische informatie mag alleen i.r.t. de groepsactiviteit gebruikt worden en dus niet gedeeld worden voor andere doeleinden.

Geluids- en/of video-opnames

Tijdens de Zijnstraining en de Opleiding maakt de School voor Zijnsoriëntatie geluidsopnames. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld voor de studenten uit die betreffende groep, ter ondersteuning van hun practise.

Tijdens retraites, leergangen en activiteiten van de Zijnskring worden er standaard geluids- en video-opnames gemaakt.

 


 

II. Privacyverklaring m.b.t. gegevensverwerking

Persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van studenten, deelnemers en geïnteresseerden. Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de School voor Zijnsoriëntatie om de overeenkomsten met de betrokkenen uit te kunnen voeren. Iedereen die in de administratie van de School voor Zijnsoriëntatie staat, heeft altijd het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Ieder die het idee heeft dat zijn of haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact opnemen met het secretariaat van de School voor Zijnsoriëntatie. Het secretariaat is te bereiken per mail via info@zijnsorientatie.nl.

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie