fbpx

Opleiding leraar non-dualiteit

In de lijn van Zijnsoriëntatie

Voor leraren Zijnsoriëntatie die zich willen ontwikkelen tot leraar non-dualiteit in de lijn van Zijnsoriëntatie 

 

Ook in het schooljaar 2024-2025 biedt Hans Knibbe de vervolgopleiding aan voor leraren die zich geroepen voelen om het verlichte zicht over te brengen aan hun studenten in een pad-aanbod dat zich daar speciaal op richt. Dit betreft bijvoorbeeld retraites, meditatieavonden en een pad-aanbod waarbij het non-duale zicht het uitgangspunt en hoofdonderwerp is. Dit aanbod onderscheidt zich daarin van het andere (1e en 2e perspectief) Zijnsgeoriënteerd aanbod dat dichter aansluit bij de psyche van de student en waar verlichting wel de inspirationele grondslag vormt van het werk, maar niet de hoofdbeoefening is.

De bedoeling is dat je je ontwikkelt tot ‘leraar non-dualiteit in de lijn van Zijnsoriëntatie’. Iedereen heeft de verlichte essentie in zich, de herkenning daarvan vormt de basis van het Zijnsgeoriënteerde pad. De actualisatie daarvan in het dagelijks leven en het ontwikkelen tot een non-duaal leraar vraagt voor de meeste mensen echter veel tijd en doorzettingsvermogen. Je hele wijze van functioneren dient transparant te worden voor het licht van je wezen. Identificatie met de psyche, egotisme, luiheid en weerstand moeten allemaal overwonnen worden. Je egofuncties moeten geoptimaliseerd worden, je energiesysteem geopend en gereinigd. Je mentale vastigheden losgelaten, je moet op je gemak zijn met het rusten voorbij je conceptuele geest. Je moet dienstbaar willen zijn. Je motivatie moet definitief voorbij eigenbelang georiënteerd zijn.

Dit ‘moeten’ is geen superego-appèl om nu eindelijk een ‘goed’ mens te worden. Het is ervaringskennis: alleen zo kun je verlichting leven. Zoals een musicus weet dat hij moet oefenen voor een stuk om het goed te kunnen spelen, zo weet een integere non-duale leraar dat hij zijn ego en psyche voortdurend moet oefenen om transparant en dienstbaar te zijn aan verlichting, zijn ware aard.

 


 

Wat zijn de eindtermen, waar werken we naar toe?

Een leraar non-dualiteit in de lijn van Zijnsoriëntatie:

 • rust het merendeel van de wakende tijd in tijdloos, non-duaal Gewaarzijn;
 • is niet meer geïdentificeerd met psyche patronen (die nog wel manifesteren);
 • is het merendeel van de tijd in verbinding met zijn boddhicitta-hart waarin liefde, Rijkdombewustzijn, dankbaarheid en compassie aanwezig zijn;
 • richt zijn leven zodanig in dat verlichting vorm krijgt in relaties, gezonde gewoontes en werk;
 • is lichtvoetig, onbezorgd, warm, helder en gelukkig;
 • heeft een gedegen kennis van Zijnsgeoriënteerde theorie en werkwijzen en van Dzogchen-theorie en beoefening;
 • koestert de inspirationele verbinding met de drie juwelen op concreet (omgang met de huidige leraar, leer en kring) en subtiel niveau (devotionele openheid naar de leraren van alle tijden, de lineage);
 • denkt zich tijdens zijn lesgeven nooit los van deze inspiratielijnen.

 


 

Toelatingseisen

 • Je bent afgestudeerd zijnsgeoriënteerd begeleider of leraar.
 • Je bent lid van de Zijnskring.
 • Je bent lid van de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie.
 • Je hebt de ambitie om verlichting over te dragen aan eigen studenten.
 • Je hebt een zodanige praktijk dat je non-duale training kunt aanbieden in de vorm van retraites, jaartrainingen of iets dergelijks.
 • Je bent bereid om aangesproken te worden op signalen van negatieve overdracht en belooft deze onmiddellijk los te laten en te vervangen door een besef van volwassen verantwoordelijkheid en – indien aan de orde – rechtstreekse communicatie met de leraar.
 • Je bent bereid om taken op je te nemen in de gemeenschap Zijnsoriëntatie.

 


 

Het lerarentraject bestaat uit

  1. Padbegeleiding
  2. Retraites
  3. Optioneel Studiegroep Dzogchen (op eigen initiatief, zonder Hans)


Padbegeleiding gevorderde studenten door Hans Knibbe

De padbegeleidingsgroep is een combinatie van psychologische padbegeleiding en spirituele training. Deze padbegeleidingsgroep komt dit schooljaar 5 keer bij elkaar. Het is een doorgaande groep, waar je je niettemin per jaar voor inschrijft (vergelijkbaar met de Zijnskring). Ieder jaar kunnen er nieuwe deelnemers bijkomen.

Praktische informatie schooljaar 2024-2025

Opleiding leraar non-dualiteit

Data Padbegeleiding (wo)

 • 18 september
 • 20 november
 • 12 maart
 • 14 mei
 • 25 juni


Tijd:

van 10.00 tot 17.00 uur

Leraar:
Hans Knibbe

Locatie:
School voor Zijnsoriëntatie, Doelenstraat 42 te Utrecht

Tarief:


Opleidingsduur en aanmelding:
Zolang nodig en gewenst. Voor toelating tot de opleiding stuur je een brief met jouw motivatie naar Hans Knibbe. Na akkoord van Hans Knibbe meld je je aan via het inschrijfformulier.

geen tijd, geen begin, geen einde, geen bestaan