fbpx

de Cirkel | 58

Vanaf: 10,00

Inhoud de Cirkel, nummer 58

Het Zijnsgeoriënteerde gedachtegoed uitdragen zodat iedere geïnteresseerde erdoor geïnspireerd wordt. Dat is wat wij met De Cirkel nastreven, een plek bieden waar de visie kan worden gepresenteerd en uitgediept.

Kenmerken van Zijnsgeorienteerde mediatie

In dit artikel gaat Hans Knibbe in op één van de basisaspecten van het Zijnsgeoriënteerde pad: meditatie. Hans Knibbe benoemt uitvoerig de kenmerken van meditatie, zoals die bij Zijnsoriëntatie wordt beoefend. Ook beschrijft hij de twee bronnen waarop de meditatie is gebaseerd: Dzogchen en de humanistische psychologie. Daarmee is meditatie in Zijnsoriëntatie niet alleen een spirituele zelfherkenning maar ook een psychologische ontdekkingsreis. Zo past het bij een modern pad van verlichte levenskunst, dat er niet op gericht is om gelukkig op je kussentje te zijn maar op het uitdrukken van je vrije aard in een dynamische, westerse wereld.

Wie ben ik zelf nog?

Op dit individuatie-aspect gaat Hans Knibbe ook in in zijn tweede bijdrage aan dit nummer: Wie ben ik zelf nog? In dit fragment uit de winterretraite van 2017 bespreekt hij hoe psychologische zelfontwikkeling samen kan gaan met zelfloosheid.

Narcisme

In haar artikel beschrijft Iene van Oijen hoe de narcistische optiek ontstaat wanneer een kind onvoldoende gevoed en gespiegeld wordt door de moeder. Als reactie daarop trekt het zich terug en sluit zich op in een solide, rigide ‘twee-zijn’. Hiermee wordt behoefte aan menselijke nabijheid verbroken, de relatie met anderen wordt niet beleefd als plezierig of uitdagend; de ander wordt als bedreigend, bezettend ervaren. Iene van Oijen laat zien hoe de narcistische optiek er concreet uit kan zien in de rol van student en die van leraar. Het toe-eigenen van agressie en/of het toe-eigenen van verlangens is een belangrijke stap om uit de narcistische optiek te komen en een volwassen afhankelijke relatie aan te gaan.

Aan het stuur van mijn verlichting

Suzanne Cornelissen onderzocht voor haar afstudeerscriptie van de lerarenopleiding welke overdrachten er allemaal zijn naar verlichting, welke plaatjes we er opplakken. Door optiekverhoging kan de ban met deze overdrachten worden verbroken. Deze onthechting is van belang om verlichting te kunnen manifesteren in het dagelijks leven.

Faalangst

Het artikel van Margje Heintze gaat over de faalangst waar ze al lang mee worstelt, met name ook in haar werk als kunstenares. Ze ging op zoektocht: hoe was haar faalangst te begrijpen vanuit een psyche-optiek? En hoe zou het zijn als ze durfde te vallen in de leegte die ze met haar angst krampachtig probeerde te vermijden? In ‘Faalangst komt voorbij’ doet ze verslag van de bevindingen op haar zoektocht.

Bijbel ZO – Column

Krijtenberg verkent in zijn column geheimhouding en bescherming van de leer, en de vreugde van  geen onderscheid en geen afscheidingen.

Lezersvraag

Hans Knibbe beantwoordt een nieuwe lezersvraag. Een vraag over moed, krijgerschap, zachtmoedigheid, de staat van de wereld en hoop.

Boekbespreking| De wijsheid van het niet-weten van Estelle Frankel

Door Paula Borsboom. In haar boek beschrijft Estelle Frankel, psychotherapeute, hoe we in momenten van angst of onzekerheid, troost zoeken bij oude patronen en vertrouwde gewoonten. Zij ziet het terugkeren naar het nu, als manier om met gewoontepatronen te breken. Door in het nu te verblijven, in het niet-weten en open te blijven voor wat is, “geven we onszelf en anderen de vrijheid tot ontplooiing en wording (…).”

Levenskunst in de praktijk | Beeld van een padloper

Daan Goedhart vertelt over zijn pad en wat hij doet als hij daarop vastloopt: “… dan zit ik er mee. Dat bedoel ik letterlijk, ik ga zitten met het besef: dit is het. Dat doe ik meestal nadat ik enige tijd heb geprobeerd eromheen te lopen, om het niet aan te kijken. Het is steeds weer een kunst om je emoties en gedachten toe te eigenen.”

ISSN: 8176-4967
Verschijningsjaar: 2019
Uitgeverij: Stichting Zijnsoriëntatie
Aantal pagina’s: 85