fbpx

tarieven / prijsbeleid

Deels lagere tarieven en de transitie naar een Pad-cultuur

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn de trainingstarieven voor een groot deel van ons aanbod verlaagd. Zo zijn bijvoorbeeld de trainingstarieven van de leergangen/retraites verlaagd met zo’n 20% én gelden er ook nieuwe, voordelige tarieven voor studenten die starten met het eerste jaar van de Zijnstraining.

Waarom we tot een prijsverlaging voor de meeste activiteiten hebben besloten

Het gaat goed met de school. In de afgelopen jaren is het programma-aanbod uitgebreid, het aantal deelnemers gegroeid en het rendement van de school verbeterd. Daarnaast heeft de school voor Zijnsoriëntatie een overgang gemaakt van een ‘opleidingsinstituut’ naar een non-profit school waar we een Pad voor verlichte levenskunst aanbieden.

Deze positieve ontwikkelingen waren voor ons de aanleiding om opnieuw na te denken over ons prijsbeleid. Het belangrijkste uitgangspunt dat we hierbij hebben is, om met de woorden van Hans Knibbe te spreken:

“Het is onze diepste wens dat Zijnsoriëntatie de wereld ten goede komt” 

Daarom kiezen we voor een prijsbeleid dat de school zo toegankelijk mogelijk maakt voor een breed publiek. We hopen hiermee te bereiken dat:

  • zoveel mogelijk mensen, ook mensen met lage inkomens, kunnen deelnemen aan de school voor Zijnsoriëntatie;
  • onze studenten, die vaak jarenlang aan de school verbonden zijn, de retraites en leergangen kunnen blijven volgen;
  • degenen die Zijnsoriëntatie ook gunnen aan mensen die het standaardtarief niet kunnen opbrengen, solidair met hen willen zijn en een donatie willen doen aan het solidariteitsfonds (in oprichting).

In een ruimer verband gezien willen we hiermee een ruimhartig gebaar maken om bij te dragen aan het nieuwe profiel van de school als Pad voor verlichte levenskunst. Daarbij is het onze wens om deze Pad-cultuur samen te ondersteunen. Dit betekent wel dat we als school een financieel risico nemen. We zullen dan ook per jaar bekijken of de tarieven aangepast moeten worden.

Het is onze wens om deze Pad-cultuur samen te ondersteunen. Het bestuur en de leraren zetten zich onder andere in voor de hoge kwaliteit van de trainingen en doen, naast hun betaalde werk, veel vrijwilligerswerk voor de school. We hopen dat onze studenten ook willen bijdragen – wat overigens velen al doen – in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het geven van donaties ten behoeve van mensen met lage inkomens. Zo creëren we met elkaar een Pad-cultuur waarin we gevend zijn naar elkaar, die we samen dragen en tot bloei laten komen.

Nieuwe tarieven

De nieuwe tarieven gelden vanaf het schooljaar 2018-2019 voor de volgende programma’s aan de school:

Retraites en leergangen

Voor retraites en leergangen hanteren we drie tarieven voor de trainingskosten, waarbij de inschrijver zelf kiest welk tarief voor hem/haar passend is:

  • standaard
  • lage inkomens
  • genereus


Het standaard tarief ligt lager dan het huidige tarief van de trainingskosten.
Het tarief lage inkomens is een extra laag tarief voor degenen die het standaardtarief niet kunnen opbrengen. Lees hier meer.
Bij het tarief genereus doet de inschrijver een extra financiële bijdrage aan het solidariteitsfonds om deelname van mensen met een laag inkomen mogelijk te (blijven) maken.

Workshops

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met Zijnsoriëntatie. Daarom wordt de prijs van alle workshops iets verlaagd.

Jongeren

Sinds een aantal jaren hebben jongeren – met een speciaal aanbod voor jongvolwassenen –
al een bijzondere plek in de school. Het tarief voor dit aanbod was al laag en zullen we in de komende jaren ook op deze wijze voortzetten.

Tegemoetkoming in trainingskosten / Laag inkomen

Studenten met een laag inkomen die deel willen nemen aan de Leergangen/Retraites kunnen bij hun inschrijving kiezen voor het tarief voor mensen met een laag inkomen. Let op: dit geldt dus uitsluitend voor de Leergangen en Retraites – en dus niet voor de Zijnstraining of het overige aanbod.

De school voor Zijnsoriëntatie hanteert hierbij de volgende inkomensgrenzen:

  • alleenstaanden met een bruto inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 24.075,-
  • samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 32.675,-

De school voor Zijnsoriëntatie kan, om welke reden dan ook, vragen om de inkomensgegevens ter bevestiging te overleggen.

Tot slot

Met dit beleid rondom de tarieven maakt de school voor Zijnsoriëntatie een gebaar om Zijnsoriëntatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen die wil leven vanuit de herkenning van zijn of haar natuurlijke, ál vrije aard. We hopen van harte dat dit ten goede komt aan de gehele gemeenschap.

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie